Monday, 3 May 2021

Annibyniaeth neu Deyrnas Unedig? Dim ateb eto....

Dyn ni wedi bod siarad am annibyniaeth yn Gymru am beth amser. Yn y lle cyntaf ro’n i ddim yn siŵr achos ble mae’r arian, eh? Does dim unrhyw ddiwydiannau mawr gyda’n ni. Heblaw yn Porth Talbot yn y de. Gwneuthurwyr dur wrth gwrs. Mae llawer o swyddfaoedd yng Nghaerdydd wrth gwrs, ond a fydd hyn yn ddigon i dalu Llundain am gynnal yr amddiffyniad? A felly, o ble fyddwn ni’n cael trethi i dalu’r gwleidyddion? Mae Plaid Cymru yn dweud y gallwn fforddio bod yn annibynnol nawr. Ond wn i ddim. Cwestiwn doniol a beth am breindal, y Frenhines, tywysogion a thywysogesau ac hefyd llysoedd brenhinol! Eto beth allwn ni ei allforio nawr yn enwedig i’r Undeb Ewropeaidd? Dim ond cig oen? Efallai cig eidon neu porc?

Yn amlwg bydd twristiaid yn bwysig nawr ac yn y dyfodol. Ond a ydd yn ddigon? Cwestiwn dda!

Felly, does dim cwestiwn am all Cymru oroesi annibyniaeth ond y cwestiwn am pam nawr. Rydym adeiladu llawer o dai ar hyn o bryd. Ond nid oes angen ac mae cymaint o bobl o Loegr bellach yn symud i Gymru. Hefyd oherwydd bod y tai yn rhatach iawn! Nawr mae pobl iau lleol yn cael eu prisio allan o brynu eu cartref eu hunain. Os byddwn ni pleidleisio Plaid Cymru fe fyddwn cymorth yr etholiad ‘ma ac atal bobl cymryd mantais o Gymru!


No comments:

Post a Comment