Saturday, 25 July 2020

Byd Newydd yn dod?

Onid yw’r amseroedd’n rhyfedd? Hyd yn oed mewn lle bach mewn cornel dawel o Gymru fel y Rhondda! A mae firus yn rheoli bywyd o pobl i gyd. Sef Covid19 a ffliw, wrth gwrs.


Er bod mwy o geir ar ein ffordd a mae pobl wedi dechrau dychwelyd i’w gwaithle dydy’r economi dim yn perfformio yn dda eto. Mae siopau’n adrodd gwerthiannau is na’r disgwyl.

Ond fel dywedais o’r blaen, rhaid i ni’n addasu ein cymdeithasau fel rydym ni ddim yn taflu dim i ffwrdd o gwbl. Ailgylchu i gyd. Rhaid i ni datblygu y drafnidiaeth gyhoeddus yn y fath fodd fel gyrru ceir dim ond yw am cludo nwyddau . Efallai rhywbeth tebyg faniau trydan bach yn dod gyda nwyddau o bwynt ganolog. A gallai Cymru fod ar y blaen yn natblygiad o'r fath.

Maglev, llwybrau lȏn fysiau arbennig dim chaniateir unrhyw draffig arall. Bydden ni angen ail-datblygu trefi, yn enwedig mewn lleoedd fel y Rhondda. Bydd tai newydd yn cael eu hadeiladu fod defnyddio y gwres o gannwyll sengl. Rhaid trydan fod wneud o paneli solar ar to i gyd bob man.

Yn wir, bydd yn fyd wahanol. Felly, gadwch i ni ei symud ac yn gyflym. Cyn i ni i gyd ffrio!

Nodyn, Dw wedi geisio sgrifennu erthygl bach yng Ngymraeg am pryd cyntaf. Os mae gamgymeridau’n darganfod, dim boeni!

No comments:

Post a Comment