Monday, 9 March 2020

Annibyniaeth


Dw i wedi siarad o gwmpas yr ardal ’ma am y bosiblwrydd cael ‘independence’. Annibyniaeth ydy un o’r dymunidau Plaid Cymru. Dw i’n meddwl bod mae’r syniad yn ddiffygiol. Mae’r problem trethiant. Dim ond pedair milliwn o ddinasyddion, wel bron. Ac hefyd dim digon o diwydiant. Wrth gwrs, mae gwleidyddion o Blaid Cymru a blaid eraill, dydyn nhw ddim yn chwilfrydig am bywyd o bobl gyffredin. Ond byddai'n rhaid i bobl gyffredin dalu am hyn. Mae’n amser anghofio’r syniad a dychwelyd i Deyrnas Unedig priodol! Yn sicr mae’n angenrheidiol atal wastraffu arian am brosiectau fel annibyniaeth. Byddai’n well os Brydain yn gyfan dysgu yr hen iaith! Cymraeg!

No comments:

Post a Comment