Sunday, 8 September 2019

Gwyliau!


Dw i wedi bod ar fy wyliau yng Ngorllewin Cymru. Mewn gwirionydd Amroth. Castell Amroth. Lle wych. Mae'r traeth yn llydan iawn, ar lanw isel wrth gwrs. Os mae’r haul yn tywynnu ac mae gen i gwrw yn fy llaw, ie NEFOEDD. Mae’r daith yn hawdd os ydych cael yr amser yn iawn. Yn gynnar yn y bore neu’r ôl deg o’r gloch. Ychydig o draffig ond welais i llawer o giwiau ar y ffordd ger Caerfyrddin (Trafford A48). Yr un peth, dw i ddim glywed am y broblemau gyda’r Ty’r Cyffredin yn Lundain (Senedd). Nawr wedi pleidleisio o blaid cymryd rheolaeth o amserlen y Senedd! Byddet ti’n ei gredu? Na? Wel, mae’n wir! Efallai byddwn yn meddwl tybed beth nesaf? Wn i ddim! Felly, beth am yr wyliau nesa’? Siŵr i fod, rhaid iddo fod Amroth eto. Ac hefyd rhaid i fi ymweld â’r Iseldiroedd oherwydd fy nheulu yn byw ger y maes awyr. Dw i’n garu bwyd ‘herring’, pysgod yn halen. A hefyd os mae’r tywydd yn iawn fe fydda i’n ymweld â ‘Keukenhof’. Castell ydy e gyda gardd mawr, llawer o ‘tulpen’ (tiwlipau). Wrth gwrs, rhid ini ddim anghofio Amsterdam, y ‘Rijksmuseum’ (Amgueddfa Cyffredinol). Paentiadau gan Rembrandt fel ‘Nachtwacht’ (Gwylio’r Nos). A nesaf cymryd taith trwy’r gamlesi. Wych!
Gobeithio dw i wedi defnyddio’rr iaith yn iawn! Dysgwr ydw i a fynd i’r coleg yn y Rhondda.
Wel, pam lai dw i’n byw yng Nghymru nawr. Hwyl am y tro.

No comments:

Post a Comment