Wednesday, 7 November 2018

Bwytwch trychfilod?


Roedd yn amser doniol yn ystod un o’r gwers Gymraeg. Roedden ni yn dafod y bosibilrwydd trychfilod fod bwyd y dyfodol. Achos erbyn hanner ganrif bydd rhwng 7-9 biliwn o bobl ar a ddaear! Siaradwch am 1 miliwn siaradwyr Cymraeg, bydd dipyn o her hefyd oherwydd falle fyddon ni dim ddigon o egni i ddysgu’r iaith! Oni bai byddon ni yn dechrau bwyta trychfilod (pryf).
Dyma cwmni yn y gorllewin paratoi bwyd fel hyn. Chwilod a sioncod y gwair, wedi frio yn siocled? Ond ie, rhaid i ni atal defnyddio llawer o dir am codi gwartheg! Bydd yn dorri nwy methan, defnyddio llai o dŵr a llai o dir fermio ac wella’r amgylchedd. Dylai fod polisi pob Plaid Wleidyddol, yn arbennig Plaid Cymru wrth gwrs. Fe welwn ni yn fuan, gobeithio.Dw i'n hoffi bwyta fel bobl Tseina ond dim cŵn, neu gathodd. 

No comments:

Post a Comment