Saturday, 21 July 2018

Arafwch, os gwelwch yn dda


Un o’r fy nghasineb anwes ydy lefaru a chanu yn rhy gyflym. Yn enwedig ar Radio Cymru. Llawer o bobl lleisiau clicio gyda nhw! A mae gan ddysgwyr broblem gwrando a ddeall. Ga i ofyn – arafwch plís. Dw i’n mwynhau gwrando ar y radio oherwydd mae’n helpu’r dysgu yr iaith (os dw i’n deall beth sy’n dweud yn well!). Does dim broblem gyda fi os lefarydd yn siarad yn araf ond mae bobl gogledd, fe faswn i hoffi deall Gogs wrth gwrs hefyd, mae’n arbennig. Mae Cymru’r un!
Felly, yn y cyfamser dw i’n mynd am dro breuddwydio am Dynion o Harlech a Gofod – Ble mae’r diwedd!

No comments:

Post a Comment