Monday, 28 May 2018

Fy ngŵr a'r brân


Shwmai, ychydig yn ôl fy ngŵr yn darganfod brân ifanc iawn ar ochr y ffordd. Anfoddus oedd e wedi cwympo allan y nyth adar. Wel, mae e'n tyfu iawn ar cig nawr, sgrapiau ac yn y blaen. Mae e’n barod hedfan ma’s yn fuan. Yn wir, dyma’r ffordd yr wlad. Mae fy ŵr (wyth oed) yn ymwybodol am natur, diolch hefyd i’r athrawon yr ysgol yng Nghymru. Tybed pryd y brân yn barod hedfan os fydd e’n dychwelyd i dweud helo!
Ar hyn o bryd dw i wedi ceisio I dysgu yr iaith iddyn nhw. Na, dim y brân, y fachgen wrth gwrs. Mae’n anodd dysgu’r iaith yn Ne Cymru, felly dw i’n ceisio defnyddio brawddegau a geiriau o fywyd ddyddiol. Dim yn ddrwg (neu dim yn wael?).
Hwyl am y tro.

No comments:

Post a Comment