Saturday, 21 April 2018

Adeiladau'r Gwerin

Wi'n dysgu Cymraeg, wel oherwydd wi'n byw yng Nghymru wrth gwrs! Dim poeni am y gamgymeriadau. Ond yn ystod yr wythnos diwetha, gwers Cymraeg yn Coleg y Cymoedd, roedden ni yn siariad am yr Amgueddfa Gwerin Cymru a symud yr hen adeiladau i'r lle ger Caerdydd. Un o'r fath symudiad oedd hen sied clogiwr o Sir Penfro. Hyfryd iawn! Wi'n gobeithio ymweld yr amgueddfa ac edrych รข'r arddangosfa!

No comments:

Post a Comment